Toimintasuunnitelma 2015

KOKOUKSET

Yhdistys pitää sääntömääräiset kevät- ja syyskokoukset. Johtokunta kokoontuu tarpeen mukaan asioiden niin vaatiessa. Yleisiä yhdistyksen kokouksia pidetään jäsenten ja johtokunnan aloitteesta ja asian laajuudesta riippuen.

Kokousten yhteyteen pyritään saamaan Iittiin liittyviä esitelmiä.

Karrala-toimikunta kokoontuu tarpeen vaatiessa.

 

MUU TOIMINTA

Yhdistys pitää Kotiseututalo Karralassa avoimet ovet kesällä.

Siivoustalkoot pidetään Karralassa keväällä.

Maakansan Wanhat Wehkeet tapahtuma Karralassa syksyllä.

Kesäkinkerit Karralassa yhdessä Iitin seurakunnan kanssa.

Pidetään kotiseutujuhla Iitin kunnan ja mahdollisen muun yhteisön kanssa,

esimerkiksi Talasmäessä yhdessä Rinnemaasäätiön kanssa.

Huomioidaan mahdolliset yhdistyksen jäsenten ja yhteistyötahojen merkkipäivät kutsun saapuessa.

Yhteistyötä Iitin kunnan kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kanssa kotiseutua koskevissa asioissa sekä muiden kulttuurijärjestöjen kanssa.

Osallistutaan Länsi-Kymen Kulttuuritiehankkeeseen Karralan osalta.

Pidetään yhteyttä kyläyhdistyksiin esim. johtokunnan jäsenten kautta ja sitä kautta voitaisiin saada uusia edustajia Kotiseutuyhdistykseen.

Jatketaan Aino Vallin elämäkerran tekemistä.

Täydennetään kotisivuja.

Järjestetään retki sopivan kohteen ilmaantuessa.

Osallistutaan Iitin kulttuurikuuhun helmikuussa.

 

YHDISTYKSEN TALOUS

Yhdistyksen varojen keruuna toimivat jäsenmaksut sekä sijoitustili.

Myydään ryijykortteja ja Esa Palletvuoren kirjoja.

Esitellään ja myydään Aino Vallin mustavalkoisia kortteja.